Välkommen till vår support

Har du en fråga? Fyll i din sökterm här...

Ändra pris på annons

Följ

Klicka på välj fakturamottagare på annonsen du vill "nolla" eller ändra. I rutan för administrativ avgift fyller du i ett minusbelopp för hela eller del av annonsens kostnad. Om annonsen kostar 500kr så skriver du alltså -500 här. Välj sedan en annan fakturamottagare än dödsboet, exempelvis "separat faktura till beställare". Eftersom annonsens kostnad blir 0 så kommer ingen faktura att skapas.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer