Välkommen till vår support

Har du en fråga? Fyll i din sökterm här...

Problem med annons

Följ

Om annonsen är borttagen i Timecut men fortfarande finns kvar i Bit-net kan du följa dessa steg för att ta bort den:

1. Om du har en röd knapp på annonsfliken som heter "Återställ annonser". använd den för att ta bort och hämta in alla annonser från Timecut på nytt.

2. Om den röda knappen inte finns, klicka på välj fakturamottagare på annonsen du vill "nolla". I rutan för administrativ avgift fyller du i ett minusbelopp för hela annonsens kostnad. Om annonsen kostar 500kr så skriver du alltså -500 här. Välj sedan en annan fakturamottagare än dödsboet, exempelvis "separat faktura till beställare". Eftersom annonsens kostnad blir 0 så kommer ingen faktura att skapas.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer